Viktigt att tänka på när du besöker naturreservatet Döda fallet

Inom reservatet är det förbjudet att:

  1. tälta
  2. rida
  3. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur i området
  4. på störande sätt använda radioapparat eller bandspelare
  5. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller dylikt
  6. göra upp eld
  7. gräva upp eller plocka levande eller döda växter
  8. anordna orienteringstävling
  9. plocka stenar.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Ordningsföreskrifter med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas samt om ordningen i övrigt inom naturreservatet.

Dela denna information