Den tidiga industrialiseringen
Historien om Döda Fallet är mer än historien om en katastrof. Döda Fallet representerar mötet mellan människa och natur och 1700-talets framstegsoptimism då man för första gången i Norden ser en uttalad övertygelse och tro på människans förmåga att tämja naturen med ny teknik och vetenskap för att maximera välstånd och utveckling.

Som exempel på den tidsanda som förebådar industrialismens stora genombrott är Döda Fallet unikt i Sverige. Döda Fallet ger oss inte bara kunskap om den tidens ideologi utan även insikt om industrialiseringens konsekvenser idag.

Geologi
Ragundasjön bildades för drygt 7 000 år sedan genom att landhöjningen höjde bergtröskeln vid Döda fallet så mycket att sjön avsnördes från Ragundafjorden som då var en del av Östersjön. Sjöns utlopp gick vid denna bergtröskel, och här bildades ett vattenfall som blev allt större allt eftersom landhöjningen fortskred. Under de 7 000 år som vattenfallet, Storforsen, existerade bildade det den kilometerlånga kanjon eller klippränna som nu utgör Döda Fallet genom att forsen successivt eroderade sig bakåt genom urberget. Döda Fallets kanjon är i dag en unik geologisk bildning där man kan se och studera landhöjningen och ett vattenfalls bildande efter inlandsisen, där vattnets förmåga att erodera ned urberg, skapat en djup klippränna.

Dela denna information