Kulturhistorian  bakom Döda Fallet och dess tillkomst år 1796 är betydande och viktigt att bevara för eftervärlden. Förekomsten av en äldre gruva  och upptäckten av en 5 300 år gammal släde är också av stor kulturhistorisk betydelse.  Släden finns att se på Jamtli Museum i Östersund.

Trots ett relativt litet område, har naturreservatet ett antal intressanta botaniska fynd. Det finns minst 150 olika arter av mossa som de som kan placeras öster om fallen. Det finns kärlväxter i de östra delarna såsom ”springkorn”. Floran består av ett antal arter av vilka de mest sällsynta är ”trådbrosklav”.

Det är mycket troligt att området nedanför fallen i ett skede inrymt ett stort antal sällsynta och speciella lavar på grund av den höga luftfuktigheten som orsakas av dimman. (Det är möjligen arter som fortfarande ligger oupptäckta i dessa delar …)

Längs med stigar finns skyltar uppsatta och för mer information ta gärna en guide med dig runt reservatet.

Dela denna information