Nationella naturreservat inrättades i hela Sverige för att skydda några av våra viktigaste livsmiljöer, arter och geologi och för  ”utomhus laboratorier” för forskning.

Naturvårdsverket (svenska Nature Reserve Board) välkomnar alla besökare till reservaten de förvaltar, vilka är gratis att besöka.

Avgifter och entré
Döda fallets naturreservat erbjuder stora möjligheter för besökare, skolor, grupper, specialiserade intressegrupper för att uppleva vilda djur och lära sig mer om naturskydd, med fina gångstigar och skyltar att läsa på om naturreservatet.

Om du vill stödja vårt område är vi naturligtvis tacksamma för donationer av något belopp som du kan lämna i serveringen.

Guidade turer 
Vi erbjuder guidade turer för grupper (minst 10 personer).

Upptäck regionens unika natur med en guide och hör berättelsen om varför det inte finns något vattenfall och Sveriges största naturkatastrof.

Kontakta Ragundadalen för priser och bokning.
Telefon: 0696-68 10 90
Email: info@ragundadalen.se

Dela denna information