Ragunda kommun tar hand om byggnaderna, restaurangen, parkering och ramper vid Döda Fallet. Vi samarbetar också med Länsstyrelsen i Jämtlands län i vården av naturreservatet, som drivs av staten och ägs av Länsstyrelsen. Skogsstyrelsen är också en viktig part i Döda Fallet gällande förvaltning av skogen i naturreservatet.

Ragunda kommuns auktoriserade Turistinformation är under sommarsäsongen lokaliserad till Thailändska Paviljongen i Utanede

Kontakt
0696-68 10 90
info@ragundadalen.se

Dela denna information