Förstudie Ett hållbart Dött fall

In Blogg, Höjdpunkter, News by Gun-Marie Persson

Nu har Destination Ragundadalen tillsammans med Jamtli, Ragunda kommun och Världsarv Ragundadalen avslutat en förstudie gällande Döda fallet.

Förstudien Ett hållbart Dött fall har genomförts mellan den 1 september – 31 december.
I denna förstudie utreds förutsättningarna för en utveckling av Döda fallet – för att säkra
området och möjliggöra en volymökning i samband med ett ökat besöksantal till Döda fallet.

Döda fallet som besöksmål ingår i en vision om att Döda fallet senast 2024 ska bli utnämnt till platser värda att bevara på Unescos Världsarvslista.Förstudien har finansierats via Tillväxtverket, Region Jämtland Härjedalen och Länsstyrelsen i Jämtlands län.

I förstudien är inga beslut fattade men här finns underlag samlade. Vill ni läsa mer om utredningen så kan ni ladda upp informationsmaterialet:
Förstudie Ett hållbart Dött fall

Välkommen att kontakta oss om ni vill veta mera eller vara delaktiga i utvecklingen kring området – Döda Fallet – En tidlös historia – ett levande Dött fall – “Vattenfallet” utan vatten som ligger i de östra delarna av Jämtland.