Risk för en ny Vildhussen katastrof?

In Höjdpunkter, News by Gun-Marie Persson

Nu varnar Länsstyrelsen i Jämtlands län i en rapport att det finns risk för en ny katastrof i Ragundadalen. Länsstyrelsen har upptäckt att det vid sjön Gesunden, Tjärnviksdalen, strax ovanför Krångede Kraftverk så har en liknande svag punkt som i Döda Fallet funnits.

Så här sammanfattar Länsstyrelsen undersökningen:

”Det finns en risk att Indalsälven bryter igenom Tjärnviksdalen och tömmer sjön Gesunden. Bedömningen är att ett genombrott skulle sänka Gesundens yta med 15 meter.Konsekvenserna av ett genombrott är svåra att förutse men en liknande händelse har skett förut då Ragundasjön tömdes år 1796.
Troliga konsekvenser blir bland annat att Krångede kraftverk med inlopp blir
torrlagt, Krångede gamla deponi blir översvämmad, och dessutom skulle
antagligen ett antal kraftsverksdammar haverera, kanske alla, ned till kusten.
Flera samhällen skulle drabbas, främst Ammer och Hammarstrand.
Uppskattningsvis skulle flera tusen personer behöva evakueras”

 

Läs rapporten i sin helhet här!